فلزیاب نوع خطا

توسط |2022-01-05T11:45:43+03:30ژانویه 5th, 2022|فلزیاب|

عواملی که میتواند فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی را با شرایط اشتباه در تشخیص روبرو نماید متعدد است و هر نوع یابنده مغناطیسی یا فرکانسی میتواند در زمان تمرین یا در صحنه کار اصلی با خطا در تشخیص فلزات یا طلا یا اهداف مواجه شود و جداسازی ذرات مزاحم یا فلزات پوسیده یا منابعی که امکان دارد تشخیص یابنده را با اشتباه روبرو نماید با خصوصیات کاری ان یابنده و نحوه تخصص اپراتور یا کاربر مرتبط است و در محدوده های که زباله ها یا تغییرات دستی در ان وجود داشته باشد میتواند انحراف در تشخیص را پدید آورد و بعضی فلزات یا منابع یا سنگ ها یا کانیها در کنار یکدیگر قرار بگیرد میتواند سیگنال های را بازتاب نماید که سیستم یابنده انرا بعنوان فلز مورد نظر یا طلا یا هدف اصلی تشخیص دهد و مهارت اپراتور یا کاربر در شرایط تشخیص و جلوگیری از خطا اثر مستقیمی داشته و فلزات یا منابع در کنار هم به دلیل ترکیب یا تغییر در میدان ها یا تبدیل میدان های مغناطیسی و الکتریکی وضعیت شبیه طلا یا هدف مورد نظر را شکل می دهند

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.