فلزیاب میدان یاب

توسط |2022-02-07T13:04:15+03:30فوریه 7th, 2022|فلزیاب|

یابنده باید میدان طلا و فلزات جدید را تشخیص دهد تا یابنده بودن آن مورد ارزیابی قرار بگیرد و همه مواد و فلزات و طلا و منابع و سنگ ها و کانیها دارای میدان هستند و نوع میدان ها وابسته به جریان الکترونی فلزات و طلا و منابع و سنگ ها و کانیها و مواد میباشد و نوع بار الکتریکی فلزات و طلا و منابع و سنگ ها و کانیها نوع میدان را شکل می دهد و باید در نظر داشت که ان میدان از بار الکتریکی مثبت پدید آمده یا از بار الکتریکی منفی نشات گرفته و بار الکتریکی منفی در الکترون میدان مغناطیس و میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی منفی را شکل می دهد و بار الکتریکی مثبت میدان الکتریکی مثبت و میدان الکترو مغناطیس مثبت را شکل می دهد و فلزیاب یا یابنده یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی در حین تست و تمرین باید میدان مغناطیسی یا میدان الکتریکی طلا و فلزات یا مواد معدنی و سنگ ها و کانیها را تشخیص دهد تا توان قدرت و نحوه کار آن مشخص گردد و طلا یا فلزات جدید دارای میدان هستند و طلا یا فلزاتی نیز که در زیر زمین عمری از آنها گذشته باشد باز هم میدان دارند ولی طلا به دلیل جریان دیا مغناطیس بودن خودش در جریان مرور زمان مغناطیس زمین را در حالت گردابی دفعی از خود دور نموده و اطراف خود را دچار شرایط شکلی میدان الکتریکی و میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت مینماید و برای این است که برای تشخیص محدوده مرکز طلا که عمری از ان در زیر زمین گذشته باشد دقت بالا نیاز دارد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.