فلزیاب میدان مغناطیس در همه منابع

توسط |2022-10-21T19:05:27+03:30اکتبر 21st, 2022|فلزیاب|

این امری طبیعی است که در همه فلزات ومواد معدنی و منابع جریان بار الکتریکی منفی در وضعیت الکترونی انها وابسته به جریان مولکولی خاص خودشان وجود داشته باشد و میزان بار الکتریکی منفی در بعضی از منابع وفلزات و کانیها و مواد ومعدنی و اجسام و اشیاء بسیار پائین است و چون بار الکتریکی منفی در این دسته منابع پائین است و بار الکتریکی مثبت میزان بالاتری را در ایجاد انرژی از چرخش الکترون دارا میباشد میدان الکتریکی با بار الکتریکی مثبت شکل خواهد گرفت و ترکیب میدان الکتریکی با بار الکتریکی مثبت با توان بالا به میدان الکتریکی با بار الکتریکی منفی با میزان پائین موجب گردد که میدان مغناطیس بسیار پائین و ضعیف در این دسته منابع شکل بگیرد و شرایط میدان مغناطیس قوی در این دسته منابع پدید نخواهد آمد و ترکیب میدان الکتریکی با بار الکتریکی مثبت با میزان بالا و میدان مغناطیس ضعیف با بار الکتریکی منفی میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت را شکل میدهد و این دسته فلزات در دسته فلزات غیر مغناطیس و پارا مغناطیس و دیامغناطیس قرار خواهد گرفت

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.