فلزیاب میدان مغناطیس تغییرات خطا

توسط |2022-06-13T12:09:49+04:30ژوئن 13th, 2022|فلزیاب|

حوزه مغناطیسی در ترکیب میدان ها مغناطیسی
در جریان مناطقی که فشار نیرو ها از میدان های گوناگون بر هم وارد میگردد میتواند ترکیب میدان های متفاوتی از جریان مغناطیسی را در محدوده میدانهای پدید آورد که بر هم فشار وارد مینماید که خود این جریان وضعیتی از دیگر میدان ها را خارج از وضعیت محدوده نقطه فشار میدان ها بر هم شکل می دهد که حوزه مغناطیسی را شکل می دهد که ارتباط مستقیم با جریان میدان های پر فشار بر یکدیگر از دید نیرو اولیه ندارد و بلکه وضعیتی در حالت پراکندگی مغناطیسی پدید میاید که این مغناطیس پراکنده خود با منابع دیگر میتواند جریان میدان های را در محدوده نزدیک یا حول محور همان محدوده ای که جریان های مغناطیسی میدان ها پر فشار بر هم وارد مینمایند شکل میگیرد که این نقاط حوزه های مغناطیسی میباشد که میتواند فلزیاب مغناطیسی را با خطا در تشخیص روبرو نماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.