فلزیاب میدان طلا تفکیک از ذرات مزاحم

توسط |2022-04-12T22:01:40+04:30آوریل 12th, 2022|فلزیاب|

آشکار سازی میدان فلزات فلزیاب
کار اصلی یابنده این است که بتواند تفاوت یا تغییر یا تکمیل ظرفیت ترکیب میدان ها را که مربوط به فلزات و مواد معدنی و منابع و کانیها و سنگ ها میباشد تشخیص دهد و آشکار سازی میدان فلزات و مواد و کانیها و اجسام در فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا هر نوع یابنده طبق اصول تشخیص طراحی مدار آن یابنده میباشد که فرکانسی است یا مغناطیسی میباشد و میدان فلزات و منابع و طلا یا مواد معدنی یا مواد وابسته به جریان مولکولی و بار الکتریکی آنها دارد و دسته منابع و فلزاتی که بار الکتریکی منفی دارند وضعیت میدان مغناطیسی و میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی منفی را همراه داشته و دسته منابع و فلزات و طلا و دیا مغناطیس که بار الکتریکی مثبت دارند شرایط میدان الکتریکی و الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت را دارا هستند و یابنده که شرایط آشکار سازی فلزات را داشته باشد باید بتواند میدان فلز مورد نظر یا طلا یا دیگر منابع و کانیها را با واکنش از خود مشخص نماید و یابنده ای که قدرت تفکیک را دارا هست میتواند میدان فلزات و کانیها یا سنگ ها و مواد را از یکدیگر جداسازی نماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.