فلزیاب میدان الکترو مغناطیس طلا

توسط |2022-04-30T21:55:05+04:30آوریل 30th, 2022|فلزیاب|

نیرو استاتیک و الکترو استاتیک در فلزیاب
همه منابع و فلزات و کانیها و مواد دارای نیروی ایستا یا ثابت به نوع جریان مولکولی و الکترونی خود میباشد و نیروی ایستا یا استاتیک در فلزات و منابع و مواد در صورتیکه نیروی مغناطیسی یا فرکانسی از یابنده بر ان وارد شود به حالت فعال تغییر یافته و از خود واکنش نشان داده و این جریان فعال شدن از نیرو وارده وضعیت الکترو استاتیک را پدید میاورد و به نسبت وارد نمودن جریان مغناطیسی یا فرکانسی از یابنده بر فلزات و منابع بازتاب جریان مغناطیسی یا فرکانسی پدید میاید و به نسبت نیرو وارده از یابنده یا فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی واکنش الکترو استاتیک شکل میگیرد و یابنده مغناطیسی دارای جریان نیروی با بار الکتریکی منفی و در حدود میدان مغناطیس شکل گرفته از ولتاژ است و چون نیروی ایجاد کننده جریان مغناطیس است توان حرکتی بالائی نداشته و دیگر میدان ها بر روی آن اثر گذاشته و توان خود را از دست می دهد و جریان مغناطیس از یابنده مغناطیسی بر روی فلزات و منابع مغناطیسی بهتر پاسخ می دهد مدار یابنده مغناطیسی دارای توان تشخیص فلزات مانند طلا با میدان ها با بار الکتریکی مثبت بخصوص در عمق نمی باشد و طلا در ذات خود مغناطیس را با حالت پراکنده دفع مینماید و در یابنده فرکانسی جریان انرژی و نیرو دارای میدان الکتریکی و الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت است بر دیگر میدان غالب شده و نیرو وارد مینماید و در حین حرکت میدان های مغناطیسی را باوجود میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت مغلوب نموده و جریان بازتاب انرژی و تشعشع یا فرکانس دارای ثبات در حرکت در تعداد و زمان است و مدار یابنده فرکانسی بنابر دستور داده شده در عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم ارزیابی آن جریان بازتاب شده تعیین شده را منتقل نموده و بر آن هدف تعیین شده واکنش نشان می دهد و با این شرایط میتواند طلا و فلزات در عمق تفکیک نماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.