فلزیاب مگنتومتر یون یاب عدم تشخیص غیر مغناطیس

توسط |2021-10-09T16:31:34+03:30اکتبر 9th, 2021|فلزیاب فرکانسی|

سیستمهای که با مغناطیس یا تغییرات مغناطیسی یا تشخیص یون عمل مینمایند توان تشخیص طلا یا فلزات هم دسته انرا ندارند البته فلزیاب های مغناطیسی در عمق کم توان تشخیص تغییرات در موج مغناطیسی در سرجستجوگر را دارند در کل عامل ان اثر نداشتن واکنش مغناطیس در وارد نمودن نیرو یا تغییرات در بازتاب نسبت به بار مثبت الکترون طلا یا فلزات غیر مغناطیس در ایجاد تغییرات در شرایط الکترونی طلا یا فلزات غیر مغناطیس میباشد بخصوص به دلیل دارا بودن حالت دیا مغناطیس یا پارا مغناطیس در ذات مولکول طلا است که نمی گذارد مولکول طلا کوچک یا ترکیب با وضعیت مغناطیسی یا یونی شود و شرایط انرژی مولکول طلا تغییر نمی یابد زیرا طلا دارای انرژی ثابت در حالت دیا مغناطیس و دفع کننده جریانات نیرو مغناطیسی وارد شده به حول محور خود را دارا است و جریان جذب و تابش الکترون طلا اجازه ایجاد شرایط مغناطیسی یا میدان مغناطیسی یا یونی با توان قابل اثر گذار را در اطراف خود نمی دهد تا مگنتومتر یا یون یاب بتواند طلا را تشخیص دهد چون وضعیت ترکیب در جریان الکترون طلا به دلیل بار مثبت الکترون ان بالا است و همین شرایط عاملی است که طلا در طول زمان نیز تحت تاثیر مغناطیس زمین قرار نگیرد تا در مولکول ان تغییرات برای ترکیب یا تبدیل ایجاد شود

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.