فلزیاب مگنتومتر یون یاب تغییرات هدف

توسط |2022-01-03T15:23:51+03:30ژانویه 3rd, 2022|فلزیاب|

شرایط تشخیص در یابنده تصویری بنابر آشکار نمودن کلیه وضعیت زمین یا فلزات یا منابع میباشد و یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب تصویری از انجا که از اصول رادار تصویری بهره میبرد بنابر شرایط تشخیص در رادار تصویری هر منبع یا تغییرات یا فلز یا هدف در دید رادار یا سرجستجوگر یا سنسور فرکانسی قرار بگیرد از خود واکنش یا لکه رنگ یا عدد وی دی ای آشکار مینماید و تفاوت جریان تشخیص در مگنتومترها یا تسلا یا یون یاب در این است که طبق اصول رادار با فرکانس عمل ننموده و جریانات مغناطیسی یا یونی را با تراکم بالا آشکار مینماید و مگنتومترها یا تسلا یا یون یاب توان یا شرایط مداری در تشخیص خطوط بازتاب جریان انرژی و تشعشع خاص فلزات یا اهداف یا میدان مغناطیسی یا میدان الکتریکی بار الکتریکی مثبت و منفی را در حالت تعادل ذاتی ان فلز یا طلا یا منابع را ندارند و نمیتوانند تفکیک و جداسازی نمایند و همین موضوع در آشکار نمودن بارگراف یا صدا یا تصویر در مگنتومترها یا تسلا یا یون یاب از فلزات فراهم نمیشود و حتی فلزات بخصوص طلا یا فلزات پارا مغناطیس عمری هم از انها گذشته باشد دچار تغییرات رفتار مغناطیسی یا یونی در اطراف یا محدوده مرکز خود نمیشوند تا جریان مغناطیسی یا یونی پرتراکم را برای آشکار نمودن بارگراف یا صدا یا تصویر در مگنتومترها یا تسلا یا یون یاب ایجاد نمایند و مدار و نرم افزار مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب نیز قدرت تشخیص بازتاب این دسته فلزات را ندارند

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.