فلزیاب مغناطیس میدان مخالف

توسط |2021-01-21T16:49:08+03:30ژانویه 21st, 2021|فلزیاب|

یابنده مغناطیسی یا فلزیاب مغناطیسی مانند پالسی یا وی ال اف یا تی ار و….. موقعیت تشخیص ان در جریان برهم خوردن وضعیت مغناطیسی ثابت تعیین شده در سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی است و زمانیکه تغییرات مغناطیسی برای سرجستجوگر ایجاد میگردد میدان مغناطیس سرجستجوگر دارای تغییر در شرایط ولتاژ مربوط به میدان مغناطیس شده و شرایط تغییر فاز برای مدار ایجاد میگردد و مغناطیس در جریان بازتاب یا برگشت اختلاف را شکل می دهد و تغییر در میدان مغناطیسی سرجستجوگر در جهت مثبت یا منفی قابل تشخیص است و این منفی یا مثبت به بار الکتریکی ان مغناطیس بازتاب شده وابسته است و شرایط فلزات یا طلا یا منابع میتواند در شکل میدان مغناطیس سرجستجوگر اختلاف یا تغییر را به نسبت بار الکتریکی منفی یا مثبت شکل دهد تا یابنده مغناطیسی تشخیص دهد که ان هدف یا فلز آهنی یا غیر آهنی است

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.