فلزیاب مغناطیس شدت جریان

توسط |2020-04-30T19:17:26+04:30آوریل 30th, 2020|فلزیاب|

در مناطق یا محدوده های که بین منابع و مواد معدنی و فلزات یا مصالح ساختمانی یا تغییرات ایجاد شده توسط انسان جابجائی نیرو و بار الکتریکی مربوط به منابع افزایش میابد و ذرات بارالکتریکی بر هم نیرو وارد نموده و تغییرات در شرایط یکدیگر ایجاد مینمایند میتواند شدت شکل گیری میدان های مغناطیسی بصورت مدام ترکیب شده یا پدید اید
شدت جریان در شکل گیری یا ترکیب میدان مغناطیسی در صحنه کار اصلی میتواند تغییرات در جابجائی بار الکتریکی اطراف خود ایجاد نموده و با سرعت بیشتر به سمت اطراف پراکنده شده و خطوط مغناطیسی پیوسته در اطراف خود شکل دهد که کار فلزیاب را با اختلال در تشخیص روبرو نماید
در این وضعیت نوع تنظیمات فلزیاب یا رادار زمینی دستی و مهارت و تجربه اپراتور یا کاربر میتواند این دسته میدان های مغناطیسی یا ذرات بار دار که میتواند شرایط غیر هم نام را شکل داده و موضوع کشش یا پاسخ را ایجاد نماید از دید فلزیاب دور نماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.