فلزیاب مغناطیس بالاگذر ناپایدار

توسط |2021-04-09T17:15:03+04:30آوریل 9th, 2021|فلزیاب فرکانسی|

از دید فلزیاب مغناطیس بالاگذر در صحنه کار بیشتر از وارد نمودن نیرو بین مواد معدنی و منابع دارای کربن یا جریانات پوسیدگی فلزات یا تغییرات پدید امده توسط بشر بر یکدیگر میباشد که نوسان و نیروی مضاعف را در موقعیت جستجو فلزیاب ایجاد مینماید و این مغناطیسی میتواند کار فلزیاب را با تشخیص خطا روبرو نماید
فلزیاب یا رادار زمینی دستی به نسبت نوع تنظیمات خود میتواند میدان مغناطیس بالا گذر یا مغناطیس ناپایدار متفاوت که از جریانات و ارتباط بین منابع در اطراف هدف یا طلا با وضعیت فشار نیرو بالا شکل میگیرد را جدا سازی نموده تا در دید تشخیص فلزیاب قرار نگیرد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.