فلزیاب مغناطیسی توان انتشار

توسط |2021-03-07T16:26:46+03:30مارس 7th, 2021|فلزیاب فرکانسی|

میدان مغناطیس حاصله از جریان سرجستجوگر یابنده مغناطیسی یا فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا تی ار و …. تا ان اندازه قابلیت حرکت به سمت مقابل یا جلو یا در رفت یا انتشار را دارد که میدان های مغناطیس یا بار های الکتریکی دیگر منابع بر سطح میدان مغناطیس یابنده مغناطیسی فشار یا نیروی بالاتر را ایجاد ننماید یا تغییرات در جریان بار الکتریکی میدان مغناطیس سرجستجوگر یابنده ایجاد نشود توان انتشار اولیه در میدان مغناطیس سرجستجوگر برای تشخیص و حرکت ثابت خواهد ماند و اگر بار الکتریکی دیگر منابع یا زمین که تحت تاثیر میدان مغناطیس سرجستجوگر یابنده مغناطیسی قرار میگیرد واکنش جریان میدان مغناطیس مخالف را شکل دهد عاملی میگردد که یابنده مغناطیسی توان خود را در انتشار یا انتقال یا حرکت میدان مغناطیس خود به عمق یا ثبات اولیه خود را حتی برای سطح نیز از دست بدهد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.