فلزیاب مغناطیسی ارتباط فشار میدان زمین سیستم

توسط |2022-10-15T10:24:30+03:30اکتبر 15th, 2022|فلزیاب مغناطیسی|

فشار نیرو میدان مغناطیس سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب تی ار یا فلزیاب وی ال اف یا هر نوع ردیاب مغناطیسی یا یابنده مغناطیسی یا فانکشن ژنراتور یا سیستم با موج مغناطیسی که بر میدان مغناطیس زمین وارد مینماید میتوانند حتی بدون وجود هدف نیزارتباط تغییر میدان داشته و پاسخ دهد که ارتباطی حتی با وجود هدف ندارد و حالتی فشار میدان ها بر هم در حالت عادی نیز در دو میدان ترکیب و تبدیل در جریان بار الکتریکی منفی پدید میاید و در این وضعیت تعادل حرکت بار الکتریکی منفی بین میدان ها برای غالب شدن بر هم وجود ندارد و در حالت عادی نیز جریان بین این میدان ها چون تعادل ندارد ارتباطی در بازتاب مغناطیس برای تشخیص مدار نیز وجود ندارد بخصوص اگر حساسیت تنظیمات یابنده مغناطیسی یا ردیاب مغناطیسی را در بالاترین شرایط برای عمق بیشتر قرار دهید خود فشار میدان ها در یابنده مغناطیسی یا ردیاب مغناطیسی ارتباط برقرار مینماید که خود عامل اختلال است

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.