فلزیاب مغناطیسی اختلال سرجستجوگر

توسط |2021-12-08T08:41:32+03:30دسامبر 8th, 2021|فلزیاب|

میدان مغناطیس سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی در ذات عملکردی خود در جریان حرکت برای جستجو با وضعیت مغناطیسی و بار الکتریکی یا مغناطیسی زمین یا دیگر منابع جابجائی نیرو و ذرات را داشته و ثبات اولیه خود را در حین حرکت در فاصله زمانی از دست می دهد و با این شرایط خود پدید میدان مغناطیس سرجستجوگر یابنده مغناطیسی یا فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا تی ار و … بدون وجود حتی هدف یا فلز برای تشخیص مدار اصلی ایجاد اختلال یا خطا و کاهش توان مینماید و میتوان ابراز نمود بدون وجود فلز یا هدف در خود میدان مغناطیس سرجستجوگر یابنده مغناطیسی در صحنه کار تغییرات مغناطیسی پدید خواهد آمد و خطا در تشخیص یا کاهش توان در مشخص نمودن اهداف یا فلزات در عمق شکل میگیرد البته یابنده های مغناطیسی توان کاوش طلا در عمق را به دلیل وضعیت جریان تغییرات مغناطیس در سرجستجوگر خود نسبت به زمین را نخواهد داشت

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.