فلزیاب مغناطیسی اختلاف مغناطیس

توسط |2021-03-11T11:31:33+03:30مارس 11th, 2021|فلزیاب|

تشخیص یابنده مغناطیسی اختلاف کلی از حالت دو میدان مغناطیس در مخالف حرکت جریان ولتاژ در سرجستجوگر است که این اختلاف جریان نیرو در میدان مغناطیس سرجستجوگر یابنده مغناطیسی ایجاد میگردد و به دلیل بهره گرفتن از ولتاژ در ساخت میدان مغناطیس در مدار اصلی وضعیت تشخیص بار مثبت فلز غیر آهنی یا بار منفی فلز آهنی شکل میگیرد و توان اختلاف مغناطیس در شرایط آهنی یا غیرآهنی بودن فلزات و اهداف آشکار میگردد و در همین حد توان تشخیص تفاوت را دارا است بخصوص برای اهداف در عمق این شرایط پدید می آید و دو هدف یا چند هدف از یک طبقه غیر مغناطیس یا دارای بار مثبت را جداگانه نمیتواند تفکیک نماید و برای همین اگر بار الکتریکی جریان مغناطیس زمین و منابع و مواد معدنی صحنه کار در اثر فشار نیرو میدان مغناطیس سرجستجوگر یابنده مغناطیسی دچار تغییرات مقاومتی گردد موجب میگردد که میدان مغناطیس سرجستجوگر سیستم یابنده مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا تی ار و … تغییر یافته و واکنشی شبیه هدف یا طلا یا فلز را آشکار نماید یا در روش حرکتی پاسخی مانند طلا یا فلزات را از جریان مغناطیس زمین یا منابع ایجاد نماید در نتیجه خواص کامل مولکولی و بار الکتریکی مربوط به الکترون و میدان الکتریکی الکترون فلزات یا اهداف هم طبقه را نمیتواند کامل و مجزا تفکیک نماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.