فلزیاب مغناطیسی اختلاف در تفکیک

توسط |2021-12-11T14:27:06+03:30دسامبر 11th, 2021|فلزیاب|

یابنده مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا تی ار و ….. در تفکیک فلزات هم طبقه از نظر مغناطیسی یا غیر مغناطیسی اختلاف در تفکیک داشته و بطور مثال یابنده مغناطیسی در جریان جداسازی توان این را که بتواند دو فلز غیر مغناطیس را از یکدیگر بخصوص در عمق مجزا تفکیک نماید ندارد البته ان دسته یابنده مغناطیسی که با عدد وی دی ای در ادیت عمل مینماید میتواند تا عمق کم فلزات هم طبقه را تفکیک نماید و یک دلیل ان بکارگیری فرکانس پائین در موج مغناطیسی تبدیل شده از جریان میدان مغناطیس است ولی برای عمق بالا چنین توانایی را نداشته و شرایط تفکیک در فلزیاب مغناطیسی با اختلاف در تغییرات میدان مغناطیس شکل میگیرد و میدان مغناطیس در دو جهت منفی و مثبت یا موافق و غیر موافق در جهت حرکت برای تغییر فاز در روند ولتاژ در سرجستجوگر عمل مینماید و همین شرایط باعث میگردد که بتواند فلز آهنی از غیر اهنی را بطور کلی بنابر بار الکتریکی مثبت یا بار الکتریکی منفی فلزات یا اهداف مورد ارزیابی در جهت انتقال به مدار یابنده مغناطیسی تشخیص داده یا منتقل نماید و بصورت جزء به جزء یا مجزا میزان بار الکتریکی منفی یا مثبت الکترون ها را به نسبت نوع فلزات یا اهداف در طبقه خودشان جداسازی نمی نماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.