فلزیاب مغناطیسی اثر مغناطیس بر طلا

توسط |2021-11-29T11:08:48+03:30نوامبر 29th, 2021|فلزیاب|

فلزیاب مغناطیسی مانند پالسی و وی ال اف و تی ار و ….. در فلزاتی مانند مس یا نقره یا آلومینیوم و طلا جریان واکنشی ترکیبی مغناطیس نخواهد گذاشت و فلزاتی مانند مس یا نقره یا آلومینیوم و طلا در طول زمان تحت جریان تغییرات از فشار مغناطیسی در ترکیب عملکردی مولکولی خود قرار نمیگیرند و جریان الکترون انها تغییرات به شکل مغناطیسی یا بار منفی از وضعیت دیگر مغناطیس ها را برای تاثیر پذیری پذیرا نخواهند بود و وضعیت تابش بار الکتریکی مربوط به الکترون طلا از میدان الکتریک با نظم متعادل الکترون ان شکل گرفته و مس و آلومینیوم و طلا و نقره در جریان دفع بر میدان مغناطیس سرجستجوگر یابنده مغناطیسی جهت مثبت می دهد و اختلاف در تفاوت حرکت میدان مغناطیس در موج مغناطیسی را شکل می دهد و در مس و آلومینیوم و طلا و نقره اثر فشار میدان مغناطیس وارده شده بر حالت ترکیب نمیباشد بلکه در حالت پس زدگی یا دفع میباشد و شرایط نظم الکترونی طلا با بار مثبت واکنش هم جهت به میدان مغناطیس نداشته تا تحت تاثیر میدان مغناطیس یابنده مغناطیسی قرار بگیرد و این وضعیت عاملی میگردد که این دسته یابنده مغناطیسی نتواند طلا را در عمق بگیرد و پراکندگی و سرعت در جریان الکترون مس و آلومینیوم و نقره بخصوص مس واکنش بهتری به نسبت فاصله در پاسخ دفع به میدان مغناطیس را در یک جهت داشته و ان هم اثر وضعیت پراکندگی الکترون ها و تحمل زمانی مغناطیس در این دسته فلزات مانند مس و آلومینیوم و نقره است و این شرایط میتواند عاملی گردد که مس و آلومینیوم و نقره با فاصله بیشتر نسبت به طلا به میدان مغناطیس یابنده مغناطیسی پاسخ دهد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.