فلزیاب محدودیت در تفکیک طلا

توسط |2022-02-16T09:30:34+03:30فوریه 16th, 2022|فلزیاب|

محدودیت تفکیک در فلزیاب
محدودیت تشخیص در یابنده مغناطیسی یا فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب پالسی و تی ار و وی ال اف و … برای تفکیک وجود دارد زیرا یابنده مغناطیسی یا ردیاب مغناطیس در جریان حرکت مغناطیس در طی مسیر جهت گیری با شرایط تداخل الکترونی و بار الکتریکی دیگر منابع میتواند قار بگیرد و تغییرات واضحی در شرایط شکل میدان مغناطیس به نسبت وضعیت زمان انتشار در تعداد ارسال شده پدید آید و موجب گردد که شکل منظم میدان مغناطیس یا حرکت مغناطیس از حالت اولیه خارج گردد و اصل بنیاد خود مغناطیس تحت شرایط نیرو ها با توان بالاتر و حتی پائین تر نیز قرار میگیرد و دچار تغییرات قرار میگیرد و این محدودیت در فرکانس وجود ندارد و فرکانس در جریان شکل گیری از انرژی و تشعشع پدید می آید و در جریان شکل گیری فرکانس میدان الکتریکی پدید می آید که از دو میدان الکتریکی با بار الکتریکی منفی وضعیت مغناطیس با بار منفی شکل میگیرد و خصوصیات مدار فلزیاب یا معدن یاب یا یابنده یا رادار زمینی دستی فرکانسی با تنظیمات عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم در این است که میتواند هر نوع میدان الکتریکی بازتاب شده از شرایط انرژی و تشعشع یا فرکانس فلزات و طلا را تشخیص داده و برای تفکیک جداسازی نماید و این خود عاملی است که محدودیت در جریان تفکیک در عمق برای یابنده فرکانسی وجود نداشته باشد و مدار یابنده فرکانسی قدرت این جداسازی برای تفکیک را دارا است

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.