فلزیاب محدوده آلوده به میدان ها متفاوت

توسط |2021-12-06T08:53:38+03:30دسامبر 6th, 2021|فلزیاب|

در مناطق و نقاطی که به دنبال اهداف و طلا یا فلزات میباشید و جریان های متفاوت مغناطیسی و الکتریکی در ان محدوده از منابع و سازه ها یا مصالح یا جریانات سنگ ها و کانیها و فلزات پوسیده یا اهداف غیر متعارف یا از رس و سیلیکات آلومینیوم و اکسید آهن شکل گرفته باشد جریان جابجایی ذرات الکتریکی الکترون بین این منابع میتواند در نقاطی موقعیت متفاوت با شرایط خاص پدید آورند که محدوده ای آلوده یا ترکیب و شگل گرفته به میدان های متفاوت باشد و این جریان میتواند واکنش را در فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب ایجاد نماید و در صورتیکه دران محدوده هدف یا طلا یا فلز مورد نظر نیز وجود داشته باشد چنین جریان جابجایی یا شکل گیری میدان های مغناطیسی و الکتریکی از دیگر منابع با جریان تابش الکترون هدف یا طلا یا فلز مورد نظر در یک محدوده خاص به یکدیگر نیرو وارد نمایند و ان محدوده ای که ارتباط یا اتصال شکل میگیرد یا محدوده ای که جریان الکتریکی و مغناطیسی و یونی به هم نزدیک میشوند وضعیت مانند مرکز طلا یا فلز یا هدف مورد نظر را شکل داده که با مرکز هدف یا طلا هیچ ارتباطی ندارد و این نقاط آلوده ترکیب گرفته از جریانات متفاوت میتواند تشخیص یابنده از موقعیت اصلی هدف یا طلا یا فلز مورد نظر را منحرف نماید که با تغییر تنظیمات در عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم در یابنده فرکانسی میتوان اینگونه محدوده های الوده را از هدف اصلی یا طلا یا فلز جدا نمود و تشخیص داد و عمدتاً مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب به این مناطق آلوده به میدان های که ارتباطی به هدف ندارد واکنش خوبی نشان داده زیرا در اینگونه محدوده ها که هدفی نیز وجود ندارد فشار و عبور و ترکیب و تبدیل مغناطیسی و یونی با تراکم بالاتری را ایجاد مینمایند

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.