فلزیاب قوی فرکانسی طلا میدان

توسط |2022-05-28T19:37:09+04:30می 28th, 2022|دسته‌بندی نشده|

فلزیاب فرکانسی طلا بار الکتریکی مثبت
خاص بودن در نحوه کار برای تفکیک تشخیص انواع فلزات و طلا و اهداف و تشخیص ذرات مزاحم نهفته است و با توان کار یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب میتوان به قدرت عملکردی آن دست یافته یا پی برد تا توان نهفته آن یابنده برای اپراتور یا کاربر آشکار گردد که این شرایط در زمان تمرین و تست مشخص میگردد و بار الکتریکی هر فلز یا منبع از دسته بار الکتریکی مثبت یا بار الکتریکی منفی باشد شرایط یون و حرکت الکترون های آن با وضعیت بار الکتریکی ذاتی آن فلز یا منبع یا هدف ارتباط دارد و طلا بار الکتریکی مثبت در جریان حرکت الکترونی خود را دارد و یون ایجاد شده از الکترون طلا در وضعیت بار مثبت میباشد و یون طلا در شرایط وضعیت بار منفی قرار نمیگیرد زیرا ذات بار الکتریکی مربوط به الکترون طلا مثبت است و جریان انرژی طلا در وضعیت مولکول آن پایدار است و مولکول طلا شکسته یا خرد یا کوچک نمی شود که دچار پوسیدگی یا یونیزه شود یا یون طلا دارای شرایط بار منفی گردد و هر یون یا انرژی یا میدانی که از خارج بر طلا وارد گردد شرایط الکترونی و نوترونی و پروتونی و اتمی طلا توان تغییر و ترکیب و تبدیل به شرایط خود را داشته و وضعیت جریانات وارد شده بر طلا موقعیت طلا را گرفته و تحت شرایط انرژی پدید آمده از چرخش الکترون در طلا این منابع و جریانات وارد شده بر طلا با خصوصیات الکترونی و بار الکتریکی مثبت طلا تابش میگردد و جریان توان یونیزاسیون در طلا از منابع و یون و میدان های وارد شده بر طلا پدید میاید زیرا هر منبع وارد بر طلا با شرایط مولکولی طلا تغییر یافته و توان انرژی طلا را افزایش داده و با شرایط انرژی و تشعشع طلا بازتاب میگردد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.