فلزیاب فشار میدان ها نیرو آزاد در حالت گردابی

توسط |2022-10-11T19:54:11+03:30اکتبر 11th, 2022|فلزیاب|

در مناطق متفاوت که جریان زمین دارای تغییرات ناگهانی یا شرایط نوع مواد معدنی و منابع در لایه ها در حالت متضاد از نظر میدانی و نوع جنسیت آهنی و غیرآهنی یا ترکیبی از منابع و فلزات آلیاژی یا متفاوت که از نظر بار الکتریکی با هم متضاد هستند در زمان فشار بر هم میتوانند جریان دفع یا ترکیب نشدن با همدیگر را دارا باشند و در فشار وارده از این میدان ها بر هم میزانی از نیرو از نقطه بین حالت گردابی دفعی شکل گرفته و آزاد شده و این نیرو آزاد شده از دفع میدان ها یا فشار حالت گردابی دفعی شرایط انرژی میدانی با توان پائین تر با حالت مربوط به دو میدان که در وضعیت گردابی برهم فشار وارد مینماید را پدید میاورد و این نیرو یا انرژی جدا شده که میدان های جدید را شکل می دهد دارای شرایط شبه میدان ها اولیه شکل دهنده حالت گردابی است ولی با توان پائین تر از نظر انرژی اولیه و میدان های جدید تر به نسبت میدان های که حالت گردابی را پدید آورده ضعیف تر هستند و این میدان های جدید میتوانند با یکدیگر ترکیب شده یا تبدیل شود و این میدان ها میتواند میدان الکتریکی با بار الکتریکی مثبت یا میدان مغناطیسی را پدید آورند و ترکیب این میدان ها شرایطی جدیدی از میدان الکترو مغناطیس متفاوت از وضعیت میدان های اولیه ایجاد کننده وضعیت گردابی دفعی و میدان الکتریکی و مغناطیسی از ان میدان ها را پدید آورد که خود میتواند جریان شکل گیری پاسخ به یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب بعنوان هدف باشد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.