فلزیاب فرکانسی گردابی جذبی واکنش طلا خنثی

توسط |2022-02-10T11:27:18+03:30فوریه 10th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

یابنده فرکانسی که عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم دارد جریان ارسال فرکانس با بار الکتریکی مثبت میباشد و طلا نیز دارای بار الکتریکی مثبت است و ترکیب شکل میدان از فشار وارده فرکانس در حالت تبدیل به شرایط تکمیل ظرفیت بازتاب در پاسخ ایجاد مینماید یا میتوان ابراز نمود میدان فرکانس منتشره با میدان طلا که بار الکتریکی مثبت دارد جریان ترکیب میدان ها با تکمیل ظرفیت در تبدیل برای بازتاب را شکل می دهد و موجب میگردد یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از نوع فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده طلا را در عمق تفکیک نماید و میدان های حاصله از فرکانس با بار الکتریکی مثبت بر گرانش مغناطیس زمین و منابع دیگر غالب میگردد و حرکت فرکانس برای عمق زیاد شکل می دهد و در این وضعیت بازتاب طلا برای فرکانس وضعیت واکنش خنثی نداشته بلکه واکنش بر نیروی فرکانس وارد شده بر خود را خواهد داشتو جریان گردابی جذبی در عملکرد بین فرکانس ارسال شده با طلا پدید میاید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.