فلزیاب فرکانسی کار در زمین الوده

توسط |2022-02-23T21:29:39+03:30فوریه 23rd, 2022|فلزیاب فرکانسی|

فلزیاب وی دی ای زمین آلوده
واکنش عدد وی دی ای در ادیت در یابنده تفکیک دار فرکانسی جریان تشخیص فلزات و طلا و کانیها و سنگ ها با یابنده مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی و تی ار و وی ال اف و …. یکسان نمیباشد در تشخیص کار با یابنده مغناطیسی جریان تشخیص مغناطیس توان جداسازی دقیق اهداف و فلزات از همدیگر ندارد و برای همین زمانیکه وارد یک منطقه آلوده با یابنده مغناطیسی میشوید عدد وی دی ای در ادیت توان جداسازی اهداف از ذرات مزاحم ندارد و عدد وی دی ای در یابنده مغناطیسی ثبات تشخیص دقیق را نداشته زیرا منابع دیگر میتوانند بر میدان مغناطیس سرجستجوگر یا لوپ یا کوئل یا سنسور مغناطیسی یابنده مغناطیسی ایجاد اختلاف نموده و موجب واکنش بی دلیل از منابع دیگر با عدد وی دی ای در یابنده مغناطیسی گردد و در یابنده فرکانسی میدان سرجستجوگر یا آنتن شرایط الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت شکل گرفته از میدان فرکانس است و میدان الکترو مغناطیس در یابنده فرکانسی با توان متعادل و متداوم بر دیگر میدان ها نیرو وارد نموده و جریان دیر میدان ها را با ترکیب توان خود تغییر داده و شرایط میدان خود را بر میدان دیگر منابع غالب نموده و موجب میگردد که در بازتاب جریان هدف تعیین شده در عدد وی دی ای در ادیت را قابل تشخیص نماید و یکی از عوامل ثبات عدد وی دی ای در ادیت متعلق به یاببنده فرکانسی این جریان قدرت میدان الکتر و مغناطیس با بار الکتریکی مثبت است

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.