فلزیاب فرکانسی نوع رنگ لکه رنگ

توسط |2022-10-02T13:25:40+03:30اکتبر 2nd, 2022|فلزیاب فرکانسی|

نوع رنگ در یابنده فرکانسی تصویری تعیین کننده نوع هدف یا طلا و نقره نمیباشد زیرا قدرت تفکیک در مدار اصلی و در نرم افزار برای تفکیک وجود دارد و شکل بدست امده لکه رنگ در طبقه همان هدف در تنظیمات و فیلتر و آنالیز مطرح میباشد
نوع رنگ مربوط به لکه رنگ در رادار زمینی تصویری یا فلزیاب فرکانسی تصویری یا هر نوع یابنده فرکانسی تصویری ارتباطی به نوع هدف طلا یا نقره یا فلز مورد نظر ندارد و لکه رنگ میتواند در رنگ های گوناگون مربوط به طلا یا نقره یا فلز مورد نظر آشکارگردد و شکل لکه رنگ مطرح است
در اصل نوع رنگ لکه رنگ با تنظیمات قبل تصویرگیری و بعد از تصویری ارتباط دارد و ترکیب رنگ لکه رنگ میتواند با رنگ های متفاوت حتی برای یک نوع هدف مانند طلا آشکار شود
مهم این است که در تنظیمات نرم افزار در بعد از تصویرگیری بتوان هدف تعیین شده قبل تصویرگیری را بنابر عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم بدست آورد و مشخص نمود
اثر جریان رنگ لکه رنگ و شکل لکه رنگ به سطح بازتاب میدان الکترومغناطیس منتقل شده از مدار اصلی به نرم افزار طبق تنظیمات وابسته است

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.