فلزیاب فرکانسی نفوذ فرکانس خاص طلا

توسط |2022-06-09T16:57:29+04:30ژوئن 9th, 2022|دسته‌بندی نشده|

نفوذ فرکانس در زمین در فلزیاب فرکانسی
نفوذ فرکانس در زمین بنابر حرکت و جابجائی میدان ها و ایجاد فشار و نیرو و ترکیب و تبدیل و بازتاب میباشد و جابجائی ذرات بار الکتریکی مربوط به الکترونها که میتواند انرژی و جریان و نیرو و تشعشع را شکل دهد و در پی آن میدان های الکتریکی را پدید آورد و عامل حرکت ونفوذ در زمین در شرایط میدان الکتریکی پدید آمده از فرکانس است که میتواند به عمق زمین نفوذ نماید و در جابجایی ذرات در حرکت میدان ها مربوط به الکترون ها انرژی حاصله موجب حرکت میشود و در زمان برخورد با اهداف یا فلزات شرایط ترکیب و تبدیل بین میدان انتشار یافته با میدان فلز یا هدف یا منابع میگردد و خواستکاه انرژی ساکن منبعی که با آن میدان منتشر شده برخورد مینماید از حالت استاتیک یا انرژی ساکن به غیر استاتیک یا الکترو استاتیک تبدیل شده و انرژی ساکن هدف وضعیت فعال شدن را به خود گرفته و جریان فشار نیروها متعلق به میدان ها تغییر یا تبدیل یا نهایت ظرفیت را گرفته و عمل بازتاب یا برگشت یا جایجائی انرژی در حرکت ذرات بار الکتریکی شکل میگیرد و این جریان میدان شکل گرفته خصوصیات جابجائی نیرو یا ذرات بار الکتریکی را داشته و خاصیت جابجائی انرژی و تشعشع در حرکت به سمت منبع ارسال کننده در خطوط موازی با وضعیت هم عرضی از مبداء انتشار میباشد و رادار یا یابنده یا فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب با این شرایط فلزات بخصوص طلا را در عمق تفکیک مینماید و جریان انرژی و تشعشع طلا یا فلزات در حالت نیرو ساکن خود و میدان الکتریکی یا مغناطیسی خود پاسخ داده و جابجائی انرژی برای تفکیک و تشخیص شکل میگیرد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.