فلزیاب فرکانسی نحوه تفکیک خواص فرکانسی

توسط |2022-03-14T12:14:26+03:30مارس 14th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

خواص فرکانسی یا جریان انرژی و تشعشع همه منابع و فلزات و کانیها با یکدیگر متفاوت است و در جریان انتشار فرکانس بازتاب برگشت از همه منابع پدید خواهد امد ولی به وجود جریان تنظیمات سطح و حجم مانند ترشهولد شرایط تعیین شده برای تفکیک در عدد وی دی ای در ادیت موجب میگردد که ان طبقه از سطح بازتاب شده هدف مورد نظر به نسبت عدد وی دی ای در ادیت مورد ارزیابی در تشخیص مدار یابنده فرکانسی یا رادار قرار بگیرد و جریان فرکانس منتشر میتواند همه منابع را مورد فشار نیرو خود قرار دهد و همه این منابع بازتاب برگشت جریان خواص خاص فرکانسی خود را داشته باشند ولی مدار یابنده فرکانسی یا رادار طبق اصول تعیین شده در تنظیمات ان دسته از بازتاب جریان را مورد ارزیابی قرار می دهد که دستور تفکیک و جداسازی و سطح و حجم ان داده شده است و در صورت وارد شدن فرکانس و میدان های مربوط به فرکانس بر منابع و مواد و فلزات و طلا بطور طبیعی جریان ترکیب یا تبدیل شکل گرفته و بازتاب به سمت مبداء ارسال کننده جریان فرکانس بنابر جابجائی ذرات و تمایل حرکت به سمت نیرو بالاتر که مداوم عمل ارسال انجام می دهد شکل خواهد گرفت و مدار یابنده فرکانسی یا رادار این بازتاب را مورد اندازه گیری و تشخیص قرار داده میتواند و در صورتیکه در تنظیمات دستور به تفکیک ان داد شده باشد ان بازتاب فرکانس از هدف اصلی را در دید خود قرار داده و وضعیت پاسخ را پدید میاورد و این شرایط نحوه تشخیص یابنده فرکانسی یا رادار طبق خواص فرکانسی میباشد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.