فلزیاب فرکانسی میدان یاب الکترو مغناطیس

توسط |2022-03-19T10:23:49+03:30مارس 19th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

فرکانس میدان الکترو مغناطیس
از آنجا که جریان شکل گیری الکترو مغناطیس در شرایط انرژی و حرارت و تشعشع از حرکت الکترون ها بعد از شکل گیری میدان الکتریکی و مغناطیس پدید می آید و پدیده انرژی در حرکت الکترون ها حاصل میگردد و حرارت و تشعشع نیز از انرژی شکل میگرد و به ذات فرکانس را تشگیل می دهد و در این جریان است که میدان الکتریکی و مغناطیسی از مجموع انرژی و تشعشع مربوط به الکترون و بار الکتریکی حاصل میگردد وضعیت جریان میدان الکتریکی و مغناطیسی که الکترو مغناطیس را نیز پدید می آورد در حاصل انرژی و تشعشع و شرایط فرکانس در ساختار پایه ای را دارا است و میدان الکترو مغناطیس پدید آمده نیز میتواند دارای جریان فرکانس و مغناطیس مربوط به خود باشد و جهت فرکانس یا مغناطیس یا غالب جریان فرکانس یا مغناطیس پدید آمده از الکترو مغناطیس ارتباط به منبع شکل دهنده از نظر نوع بار الکتریکی و تفاوت توان نیرو میدان مغناطیس یا میدان الکتریکی است و شکل گیری فرکانس حاصل از الکترو مغناطیس به شکل موج همان منبع ایجاد کننده شکل خواهد گرفت که ذات ان با بار الکتریکی مثبت یا بار الکتریکی منفی است که جریان میدان مغناطیس یا میدان الکتریکی برای میدان الکترو مغناطیس همراهی مینماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.