فلزیاب فرکانسی میدان فرکانس الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت

توسط |2022-11-06T15:44:23+03:30نوامبر 6th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

در جریان شکل گیری میدان ها شرایط نوترون و الکترون و پروتون در وضعیت بار الکتریکی اثر بالایی دارد و پروتون بالاتر از الکترون باشد بار الکتریکی مثبت شکل میگیرد و فرکانس در صورتیکه وضعیت تعداد الکترون ها پایین از پروتون باشد یا پروتون بیشتر از الکترون باشد بار الکتریکی مثبت شکل میگیرد ولی این بنابر این نیست که بار الکتریکی منفی پایین در کنار بار الکتریکی مثبت بالا وجود نداشته باشد و در این وضعیت بار الکتریکی مثبت توان بالاتری را دارا میگردد و در صورتیکه الکترون مثبت بالا باشد میدان های الکتریکی قوی با بار الکتریکی مثبت شکل میگیرد و میدان الکتریکی منفی پایین از چرخش خود الکترون بدور خودش نیز پدید میاید در نتیجه میدان های الکتریکی با بار الکتریکی مثبت بالا و میدان الکتریکی با بار الکتریکی منفی پایین در هم ترکیب شود میدان مغناطیس ضعیف پدید میاید و از انجا که این میدان ها الکتریکی قوی با بار الکتریکی مثبت بالا و میدان مغناطیس ضعیف با بار الکتریکی منفی ترکیب شوند جریان میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت پدید میاید که در بیشتر مواقع به دلیل وجود میدان با بار الکتریکی مثبت در حالت فشار جریان و جابجایی ذرات بار الکتریکی مثبت در الکترو استاتیک است که دیگر میدان ها را تحت تاثیر قرار می دهد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.