فلزیاب فرکانسی میدان طلا دیا مغناطیس

توسط |2022-04-16T12:03:16+04:30آوریل 16th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

میدان طلا در یک محدوده فلزیاب فرکانسی
انتشار جریان میدان فلزات و اجسام و طلا با نوع آن فلز یا مواد معدنی و منابع و فلز ارتباط مستقیم داشته و هر نوع منبع یا مواد یا فلز یا طلا جریان میدان خود را از وضعیت مولکولی خود میگیرد و جریان بار الکتریکی مثبت یا منفی مولکول مواد و فلزات و منابع و طلا نوع میدان الکتریکی یا مغناطیسی آنرا مشخص مینماید که این میدان ها میتواند دارای میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت و بار الکتریکی منفی باشد و طلا از دسته فلزاتی است که جریان میدان های آن با بار الکتریکی مثبت میباشد و طلا و فلزات دیا مغناطیس قدرت بالائی در انتشار بار الکتریکی مثبت خود را به اطراف داشته و طلا در آن واحد یا در مرور زمان میتواند اثر میدانی بر مکان اطراف خود گذاشته و جریان میدان الکتریکی و الکترو مغناطیس طلا که دارای بار الکتریکی مثبت است میتواند در زمان کوتاه نیز بر روی حذف یا دفع مغناطیس و پراکندگی مغناطیس از هر عاملی اثر گذاشته و همین موجب میگردد که در اطراف خود شرایط ویژه از وضعیت میدان های مربوط به خود را پدید آورد و این وضعیت در حالت پایدار باقی می ماند

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.