فلزیاب فرکانسی میدان طلا الکترو مغناطیس مثبت

توسط |2022-04-23T22:44:52+04:30آوریل 23rd, 2022|دسته‌بندی نشده|

میدان طلا غالب بر دیگر میدان ها
فرکانس هر نوع فلز که دارای الکترون با بار الکتریکی مثبت باشد یونیزه یا مغناطیسی نمیشود و آن فلز یا مواد در دسته دیا مغناطیس ها قرار دارد ساختار میدان الکترو مغناطیس و میدان الکتریکی شکل گرفته از میدان فرکانسی آنها دچار تغییرات نمیگردد و میدان های مربوط فلز طلا با وجود شرایط تغییرات آلیاژی یا ترکیب شدن با فلزات دیگر در حدودی که میزان طلا بیشتر باشد عاملی میگردد که میدان فرکانسی طلا بر میدان دیگر فلزات ترکیب شده غالب گردد مانند طلا عیار18 تا 24 که هر نوع فلز با طلا ترکیب شود و طلا عیار 18 تا 24 را شکل دهد میدان طلا بر میدان آن فلزات ترکیب شده غالب میگردد و بازتاب جریان فرکانس طلا عیار 18 تا 24 یکسان خواهد بود و از دید یابنده فرکانسی با عدد وی دی ای 55 در ادیت طلا عیار 18 تا 24 قابل تفکیک و تشخیص میباشد و میدان های فرکانسی طلا که دارای میدان الکترو مغناطیس و میدان الکتریکی با بار الکتریکی مثبت است میتواند بر بیشتر میدان های دیگر غالب شده یا در آنها تغییرات مولکولی ایجاد نماید ولی خود طلا تغییرات مولکولی از منابع و میدان های دیگر یا مغناطیس را نخواهد داشت و این ذات طلا است که این شرایط را پدید میاورد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.