فلزیاب فرکانسی مغناطیسی تفکیک با عدد وی دی ای

توسط |2021-10-25T09:22:40+03:30اکتبر 25th, 2021|فلزیاب|

شکل کار تفکیک در یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب برای افزایش دقت در تعیین نوع فلزات و طلا و اهداف به نسبت طبقه همان هدف یا فلز یا طلا میباشد و یابنده فلزات و اهداف باید با عدد وی دی ای عمل نماید تا درسته یابند های تفکیک دار قرار بگیرد همانگونه که مغناطیس و فرکانس در یابند های مغناطیسی و فرکانسی عامل انتشار جریان تشخیص توسط مغناطیس و فرکانس در خطوط حرکتی جابجائی ذرات بار الکتریکی متعلق به حالت الکترونی شکل گرفته میگردند و شرایط تفکیک نیز برای جداسازی فلزات یا طلا یا اهداف پدید می آید و با بازتاب مغناطیس یا فرکانس از منابع و فلزات و طلا پاسخ در مدار سیستم یابنده را نسبت به نوع تنظیمات و شرایط تشخیص مغناطیس یا فرکانس شکل می دهد و مدار سیستم یابنده تفکیک دار میتواند طبق اصول جداسازی با عدد وی دی ای نوع هدف یا فلز یا طلا را مشخص نماید و در یابنده فرکانسی که با عدد وی دی ای عمل مینماید ترشهولد سطح و حجم توان افزایش جداسازی را به نسبت انرژی و تشعشع خاص همان هدف تعیین شده در عدد وی دی ای در جریان پاسخ قرار میدهد که این فرایند از خواص فرکانسی شکل خواهد گرفت و یابنده مغناطیسی بازتاب برگشت برای تفکیک با عدد وی دی ای با تغییر در موج مغناطیسی سرجستجوگر را خواهد داشت که توان تغییر در موج مغناطیسی ان در تشخیص برای عمق کم است و برای همین در عمق کم یابنده مغناطیسی با عدد وی دی ای عمل مینماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.