فلزیاب فرکانسی فرکانس پائین میدان الکترو مغناطیس

توسط |2022-03-27T15:30:55+04:30مارس 27th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

شکل گیری فرکانس در مدار فلزیاب فرکانسی
فرکانس ایجاد شده با انرژی و تشعشع ترکیب شده در مدار میباشد که با نیرو حاصله مستقیم بر سر آنتن یا سرجستجوگر یا عامل ارسال کننده منتقل شده و خاصیت میدان ها طبقه بندی شده خاص شکل گرفته از آن فرکانس را دارا میباشد که شکل موج در یابنده فرکانسی با عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم حاصل از همان جریان فرکانس است که با ولتاژ در سر آنتن یا سرجستجوگر پدید نمی آید بلکه از ذات همان انرژی و تشعشع د در حرکت الکترو ن ها با بار الکتریکی تعیین شده شکل میگیرد که همین طبقه بندی حاصل جریان تشخیص و تفکیک دقیق را در یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب فرکانسی را پدید می آورد که در حرکت با دیگر انرژی و تشعشع ها ارتباط ترکیبی نداشته بلکه بر همه منابع نیرو وارد نموده و با سطوح همه منابع و فلزات و اطراف خود ارتباط داشته و همه منابع و فلزات و جریانات بازتاب داشته و بازتاب برگشت شده از منابع و فلزات یا طلا نیز خاص خود همان هدف است که در شرایط تعادل برگشت خواهد شد و هر منبع یا فلز یا هدف در اصل انرژی و تشعشع خاص خود را دارد که با دیگر منابع دچار ترکیب یا تبدیل یا اثر پذیری نیز را پارازیت را بخود نمی گیرد و یابنده فرکانسی بنابر عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم همان فرکانس یا انرژی و تشعشع و میدان دستور داده شده برای تشخیص را جداسازی نموده و عمل تفکیک را برای واکنش شکل می دهد و این جریان ارسال و دریافت است که وضعیت تشخیص و تفکیک در عمق زیاد را بخصوص برای طلا پدید می آورد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.