فلزیاب فرکانسی غالب شدن میدان الکترو مغناطیس

توسط |2022-08-24T15:38:27+04:30آگوست 24th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

فلزیاب فرکانسی میدان طلا غالب بر دیگر میدان ها
فلزات دیا مغناطیس بخصوص طلا در موقعیت میدانی انرژی بالایی را از جریان حرکت الکترون ها با بار الکتریکی مثبت خود را دارا است در نتیجه جریان جذب و دفع میدان ها در طلا بالا میباشد و میتواند بر دیگر میدان ها غالب شود زیرا جریان انرژی طلا در انرژی شکل گرفته از حرکت الکترون ها در طبقات بصورت بار الکتریکی مثبت بالاتر از بار الکتریکی منفی است و چرخش خود الکترون به دور خود هم بار الکتریکی منفی دارد ولی جریان بار الکتریکی مثبت الکترون طلا به خاطر شرایط نوترون و پروتون و وضعیت ارتعاشات اتمی طلا در نوسانات به سمت بار الکتریکی مثبت بیشتر است شرایط میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت طلا با نظم کامل در حالت الکترواستاتیک یا قدرت جابجایی ذرات انرژی را به اطراف داشته و موجب میگردد که طلا میدان پایدارداشته و جریان نیرو میدان خود را به اطراف خود منتقل نماید و حتی طلا جدید هم همین شرایط را در دفع مغناطیس و پذیرش میدان های ها با بار الکتریکی مثبت یا میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت را برای ترکیب دارد و همین جریان یکی از عوامل غالب شدن میدان طلا بر دیگر میدان ها میگردد و همین حالت موجب میگردد که یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از نوع فرکانسی با ایجاد میدان الکترومغناطیس با بار الکتریکی مثبت مربوط به میدان فرکانس بر جریان میدان طلا وارد شده و ترکیب و تبدیل و بازتاب شکل میگیرد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.