فلزیاب فرکانسی شکل گیری فرکانس طلا

توسط |2022-04-02T21:57:44+04:30آوریل 2nd, 2022|فلزیاب فرکانسی|

انرژی و تشعشع در تفکیک فلزیاب فرکانسی
همه چیز بنابر شرایط ذاتی مولکول در نوترون و پروتون و چرخش الکترون با بار الکتریکی در طبقات است انرژی و تشعشع پدید میاید و همه منابع بنابر شکل گیری از حرکت الکترون و پدید آمدن انرژی است و انرژی عاملی بر شکل گیری میدان الکتریکی میگردد و میدان مغناطیس و الکترو مغناطیس از وجود میدان الکتریکی پدید می آید پس میدان الکتریکی ذات اولیه ترکیب گیری بعد از فرکانس است زمانیکه فرکانس از رادار یا یابنده فرکانسی منتشر میگردد عاملی انتقال انرژی با شکل گیری میدان الکتریکی بر دیگر منابع و اهداف و فلزات میگردد و زمانیکه فرکانس منتشر شده به اهداف و اجسام میرسد موجب میگردد میدان ها بر یکدیگر نیرو وارد نموده و انرژی ثابت دیگر منابع فعال شده یا به حالت الکترو استاتیک تغییر حالت داده و در اثر وارد شدن انرژی دیگر بر منابع حالت الکترواستاتیک و جابجایی نیرو شکل گرفته و جریان انرژی یا میدان های ترکیب شده یا تبدیل شده و اکنش از خود نشان داده و در حالت تغییر و تکمیل ظرفیت به حالت بازتاب و تابش جریان انتقال نیرو اضافه شده بر خود را منتقل نموده و جابجائی ذرات بار الکتریکی میدان ها با حرکت الکترون شکل داده میدان ها پدید می آید و شرایط بازگشت به سمت مبداء منتشر کننده شکل میگیرد و برای برگشت به مبداء خود به آن پاسخ میدهد و رادار ها فرکانسی یا یابنده ها یا فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب به نسبت نوع تشخیص مدار آن که فرکانسی یا مغناطیسی است عمل جداسازی و تشخیص در پردازشگر خود داشته و همه عوامل انتشار دهنده مغناطیس و فرکانس به نسبت توان انتشار خود بنابر جابجائی جریان و نیرو و انرژی و تشعشع که حاصل آن میدان ها است عمل رفت و برگشت یا انتشار بازتاب را انجام می دهد و همین جریان جابجائی عامل نفوذ فرکانس یا مغناطیس یا الکترو مغناطیس به لایه های زمین میگردد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.