فلزیاب فرکانسی زمین سنگین گردابی دفعی

توسط |2022-10-09T15:15:28+03:30اکتبر 9th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

زمین سنگین از نظر دید یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب ان دسته زمین دارای نیکل و مس و آهن و گوگرد و رسوبات از مواد آتشفشانی یا دارای سیلیس و کوارتز در یک محدوده با شرایط ویژه میباشد که آهن و اکسید آهن در ان وجود دارد میدان های الکتریکی با بار الکتریکی منفی و مثبت پدید میاید و بعضاً بعضی از این میدان ها الکتریکی در خود میزانی بار الکتریکی مثبت تا میزان کمتری نسبت به یکدیگر میدان ها الکتریکی با بار الکتریکی منفی را دارا میباشد که این میدان ها الکتریکی منفی و مثبت دارای شرایط یکسان از جریان بار الکتریکی در یک جریان الکترونی نمیباشد زیرا این مواد هر کدام مولکول و جریان مولکولی از نوترون و پروتون و الکترون خاص خود را دارد که میدان های الکتریکی ان بر هم نیرو وارد مینماید و ان دسته از این میدان ها با یکدیگر ترکیب میگردند میدان جدید را شکل داده و میدان های الکتریکی که با هم ترکیب میشود میتواند در وارد نمودن جریان فشار بر یکدیگر میدان مغناطیس را پدید آورند که این میدان های مغناطیس با میدان های الکتریکی که دارای بار الکتریکی مثبت با توان پائین تر میباشد ترکیب شده و میدان الکترو مغناطیس خاص خود را با بار الکتریکی منفی شکل می دهند و ان دسته میدان الکتریکی که دارای بار الکتریکی مثبت با توان بالاتر هستند با میدان های مغناطیس دارای توان بار الکتریکی منفی پائین تر ترکیب شده و میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت را شکل داده که این دو دسته میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی منفی و بار الکتریکی مثبت بر یکدیگر در محدوده زمین های سنگین بر هم فشار وارد نموده و از آنجا که این میدان ها الکترو مغناطیس جریان بار الکتریکی مخالف و در محدوده یکسان را ندارند با یکدیگر ترکیب نمیشوند یا این میدان ها غالب بر هم نمیشوند ولی مدام بر هم فشار وارد نموده و در میانه این فشار جریان گردابی دفعی بین این میدان ها پدید میاید و میتواند شرایطی شبه میدان طلا یا فلزات را پدید آورد که موجب خطا در تشخیص یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب گردد که در دسته یابنده فرکانسی با تغییر عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم جریان این دسته میدان هار تشخیص داده و مشخص نمود

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.