فلزیاب فرکانسی زمین آلوده و سخت

توسط |2022-11-05T08:04:27+03:30نوامبر 5th, 2022|فلزیاب|

زمین های دارای توده های متفاوت و تغییرات ناگهانی از مواد معدنی و منابع و فلزات دیگر یا زمین های سفت و سخت و کوهستانی یا زمین با ترکیب مواد متفاوت میتواند ایجاد خطا یا اشتباه در کار یابنده یا فلزیاب ایجاد نماید ولی این جریان ببیشتر برای سیستمهای ایجاد خطا و اشتباه مینماید که اپراتور یا کاربر سیستمی را در اختیار داشته باشد که با جریان مغناطیسی یا یونی عمل نموده و مدار ان قدرت تشخیص ذرات مزاحم از کانیها و سنگ ها در تغییر تنظیمات ندارد و کلاً این دسته سیستمها توان تنظمیات و قدرت تفکیک طلا در عمق یا تشخیص طلا را ندارند که در زمین آلوده دچار خطا در تشخیص میشوند و نمیتوان خطا زمین یا خطا اپراتوری را تشخیص داده و مشخص نمود که بیشتر این دسته سیستمها در نوع در دسته ردیاب مغناطیسی یا فانکشن ژنراتور یا یون یاب یا مگنتومتر یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا فلزیاب تی ار و …. یا با شکل موج مغناطیسی میباشد ولی در دسته یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از نوع فرکانسی با تنظیمات پایه ای عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم شرایط زمین الوده به دلیل نفوذ و قدرت حرکت و بازتاب فرکانس و تشخیص خواص فرکانسی در مدار اثری نخواهد داشت و منابع و ذرات مزاحم با تغییر تنظیمات میتوان مشخص نمود تا از خطا جلوگیری شود به شرط انکه اپراتور یا کاربر هم به درستی با سیستم یابنده فرکانسی عمل نماید و خطا اپراتوری نکند

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.