فلزیاب فرکانسی رادار فرکانسی قدرت حسگر سنسور

توسط |2022-10-11T10:53:20+03:30اکتبر 11th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

قدرت عملکرد و نفوذ تفکیک توسط حسگر یا سنسورها فرکانسی مانند سنسور التراسونیک و مادون قرمز یا لیزر یا سنسور نوری حرارتی یا کوئل یا آنتن ضد الکترو مغناطیس منفی یا کوئل کربنی ضد الکترو مغناطیس منفی با جریان قدرت مدار رادار فرکانسی یا یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب فعال شده و عمل مینماید و در اصل نوع طراحی و نوع انچه که طراح در مدار رادار فرکانسی یا یابنده فرکانسی در نظر گرفته است کاربرد و نحوه عمللکرد سنسورهای فرکانسی یا حسگر ها یا کوئل یا آنتن کربنی ضد الکترو مغناطیس منفیی را مشخص مینماید و اصل قدرت و کار سنسورها و حسگرها و کوئل یا آنتن کربنی ضد الکترو مغناطیس منفی توسط مدار اصلی رادار فرکانسی یا یابنده فرکانسی دستور عملکردی را انجام میدهد پس حسگر ها یا سنسورها فرکانسی مانند سنسور التراسونیک و مادون قرمز یا لیزر یا سنسور نوری حرارتی یا کوئل یا آنتن ضد الکترو مغناطیس منفی یا کوئل کربنی ضد الکترو مغناطیس منفی در خیلی از سیستمهای الکترونیکی کاربرد دارد ولی کاربرد این لوازم جانبی یا انتقال دهنده در رادار فرکانسی یا یابنده فرکانسی بنابر نحوه طراحی مدار فرکانسی و باند فرکانسی و جریان میدان فرکانس و میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت در انتشار و بازتاب است که عوامل تشخیص برای تفکیک منتقل و کنترل مینماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.