فلزیاب فرکانسی جی پی ار

توسط |2022-10-13T13:53:26+03:30اکتبر 13th, 2022|فلزیاب تصویری|

جی پی ار مفهوم عملکرد بنابر رادار را برای یابنده یا فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی را دارد و رادار طبق اصول فرکانس عمل مینماید و آن دسته یابنده تصویری را که به نام جی پی ار ارائه میگردد باید در ساختار تشخیص و عملکرد دارای جریان کار با فرکانس باشد و یابنده فرکانسی تصویری که بخواهد در دسته جی پی ار قرار بگیرد باید مانند رادار تصویری توانائی جداسازی و تفکیک انواع فلزات و طلا و اهداف را داشته باشد و یابنده فرکانسی که دارای عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم میباشد چنین توانایی را برای تعیین نوع هدف قبل از تصویرگیری و بعد از تصویرگیری دارا است وتمامی رادار های پیشرفته تصویری از نوع نظامی یا هواشناسی از اصول فرکانس برای تشخیص بهره میبرند و همین خصوصیات در جداسازی و تفکیک در یابنده فرکانسی با عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم میباشد که اپراتور یا کاربر میتواند با ایجاد شرایط دقیق نسبت به وضعیت هدف در تنظیمات جعبه کنترل اصلی و نرم افزار خصوصیات تفکیک را فراهم آورد تا هدف مورد نظر در دید یابنده فرکانسی تصویری قرار بگیرد زیرا یابنده تصویری فرکانسی مانند رادار فرکانسی هر منبع و فلز یا تغییرات را که در اطراف خود وجود داشت باشد مورد ارزیابی و آشکار سازی قرار داده تا با ایجاد تنظیمات دقیق در بعد از تصویرگیری اپراتور یا کاربر بتواند وضعیت هدف اصلی را از ذرات مزاحم یا منابع دیگر تشخیص داده و مشخص نماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.