فلزیاب فرکانسی جریان حرکت عبور فرکانس

توسط |2022-09-14T18:50:53+04:30سپتامبر 14th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

فلزیاب فرکانسی عبور فرکانسی
فرکانس در زمان انتشار هم میتواند در یک زمان با زدن ضربات یا حرکت پیوسته میدان الکترو مغناطیس مربوط به میدان فرکانس از موانع و منابع و مواد و فلزات و طلا عبور نموده و هم بازتاب برگشت جریان فرکانس یا میدان مربوط به منابع و فلزات و طلا و مواد را در ترکیب یا تبدیل بین میدان ها در تکمیل ظرفیت داشته باشد که در جریان بازتاب میدان مربوط به موانع و منابع و مواد و فلزات و طلا را خواهد داشت و میدان و برگشت فرکانس بازتاب شده زمانی قابل ارزیابی برای تشخیص در تفکیک برای پاسخ میباشد که ان نوع هدف یا فلز یا طلا در تنظیمات یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب تعیین شده باشد و مابقی میدان ها یا فرکانس های بازتاب شده از منابع یا مواد و کانیها و سنگ که تعیین نشده اند مورد ارزیابی برای تشخیص قرار نمیگیرد و سیستم میدان یا فرکانس دیگر منابع را از دید خود خارج یا برای تشخیص حذف مینماید و یابنده فرکانس که دارای عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم میباشد بنابر آنچه که در تنظیمات یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب دستور داده شده عمل پاسخ یا واکنش را شکل می دهد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.