فلزیاب فرکانسی جداسازی بازتاب فرکانس طلا

توسط |2022-08-25T22:17:40+04:30آگوست 25th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

فلزیاب بازتاب فرکانس طلا جدید طلا قدیم
اگر طول زمان موجب میگردید که میدان طلا از نظر مولکولی دچار تغییرات گردد زمانیکه در گذشته زمان طلا عیار بیست چهار را در زیر زمین قرار می دادند و عمری از ان طلا عیار بیست و چهار می گذشت باید تبدیل به طلا با عیار هیجده می شد که چنین اتفاقی هرگز نمی افتد و طلا عیار هیجده تا بیست و چهار هر مدت در زیر زمین باقی بماند بازهم ان عیار اولیه خود را دارا است یا طلا در طول زمان تغییرات کلی در مولکول و میدان خود پیدا نمیکند و اگر تغییرات در مولکول طلا و میدان طلا پدید می آمد بعد از مدت زمانی از عمر طلا در زیر زمین می گذشت دیگر طلا نبود و اگر طلا دچار تغییرات میگردید در طول زمان در بازتاب فرکانس تفاوت داشت ولی طلا عیار هیجده تا بیست و چهار در طول زمان به همان حالت اولیه خود باقی می ماند و طلا در طول زمان تغییرات کلی در مولکول و میدان خود پیدا نمیکند و اگر تغییرات در مولکول طلا و میدان طلا پدید می آمد بعد از مدت زمانی از عمر طلا در زیر زمین می گذشت دیگر طلا نبود در کل یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب خصوصیات تشخیص میدان طلا جدید را در عمق باید در زمان تست و تمرین داشته باشد تا به ان یابنده یا فلزیاب اطمینان اولیه را پیدا نمود

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.