فلزیاب فرکانسی جابجایی ذرات بار الکتریکی مثبت

توسط |2022-09-13T15:40:46+04:30سپتامبر 13th, 2022|فلزیاب|

جابجایی ذرات الکتریکی متعلق به میدان فرکانس دارای میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت در فلزیاب فرکانسی یا یابنده فرکانسی در جریان مولکولیشن یا جابجایی ذرات بار الکتریکی بین فلزات و منابع هم میدان در شرایط مولکولی و الکترونی هم ترکیب در تمایل به جذب و ترکیب و تکمیل ظرفیت میدانی برای بازتاب و گردابی دفعی و جذبی را دارند و بازتاب میدان در الکترواستاتیک مرتبط با جریان میدان مغناطیس در حالت فرکانس پیچشی و گردابی دفعی و جریان تکمیل و ترکیب ظرفیت میدان با بار الکتریکی مثبت در حالت الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت در رادار فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی یا یابنده فرکانسی در تشخیص مدار طبق تنظیمات عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم قابل تشخیص گردد و این یکی از شرایطی است که موجب میگردد تشخیص جریان منابع دارای جریان بالا مغناطیسی یا غیر مغناطیسی یا تفکیک فلزات و منابع در صحنه کار اصلی نسبت به یکدیگر در بازتاب با تعیین تنظیمات دقیق عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم افزایش یابد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.