فلزیاب فرکانسی تنظیمات اشتباه خطا تشخیص

توسط |2022-10-28T19:14:55+03:30اکتبر 28th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

کیفیت تنظیمات برای جلوگیری از خطا و تشخیص هدف مورد نظر است و در یابنده فرکانسی حتی در زمان تمرین اگر عدد وی دی ای در ادیت و بخصوص ترشهولد سطح و حجم بنابر و قوانین تنظیم نکنید خطا خواهید داشت و این اشتباه اپراتور یا کاربر است که خطا را ایجاد میکند و حال در صحنه کار اصلی اگر اشتباه اپراتور یا خطای اپراتوری در نحوه کار یا تعیین تنظیمات پیش بیاید مطمئناً موجب خطا یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در تشخیص میگردد و یکی از عواملی که فرکانس در یابنده فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب به عمق زمین نفوذ میکند دارا بودن میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت است و بازتاب برگشت میدان طبق تنظیمات در عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم مورد ارزیابی و اندازه گیری برای تفکیک هدف خاص قرار میگیرد اما برای تشخیص منابع همشکل یا هم عرض یا هم مکان اپراتور یا کاربر طبق دستورالعمل ها میتواند تنظیمات تغییر داده تا محدوده این دسته میدان های مزاحم را مشخص نماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.