فلزیاب فرکانسی تفکیک طلا با فرکانس وی دی ای

توسط |2022-04-18T21:54:23+04:30آوریل 18th, 2022|فلزیاب|

تفکیک فلزات بنابر فرکانس فلزیاب فرکانسی
هر اتم دارای نوسان است که این نوسانات ایجاد انرژی مینماید و جریان انرژی و شکل گیری نوسان به وضعیت حرکتی یا ایستا اتم بستگی دارد که انرژی جذب نماید یا شکل دهد و هر مولکول دارای تعدادی اتم و نوترون و پروتون و الکترون با بار منفی و مثبت خاص خود میباشد که این جریان نوسان اتم و تفاوت وضعیت نوترون و پروتون و الکترون و بار منفی و مثبت آن در حول محور اتم وضعیت تفاوت مولکولی در جامدات را شکل می دهد و هر انرژی شکل گرفته از نوسان اتم و پیوند درونی اتم ها و مولکول ها با هم میتواند انرژی را پدید آورده یا جذب نماید و انرژی درونی مولکول دارای حرارت خاص خود میباشد و حرارت پدید آمده تشعشع را شکل داده و به نسبت تعداد و نوع اتم و نوترون و پروتون و الکترون بار الکتریکی منفی و مثبت وابسته به ذات ان منبع یا فلز یا ماده یا جامدات وضعیت انرژی و تشعشع یا جریان فرکانس با شکل مختلف پدید میاید یا تفاوت بین انرژی های و حرارت در مولکول ها جامدات و فلزات گوناگون شکل متفاوت فرکانس مربوط به همان جامد یا فلز یا ماده را ایجاد مینماید در نتیجه جریان ذات مولکولی جامدات و فلزات با یکدیگر متفاوت خواهد بود و انرژی و حرارت و تشعشع یا فرکانس جامدات و فلزات نیز با یکدیگر تفاوت داشته و تغییر سرما یا گرما و دما هوا در جریان ذات مولکول که نوع فرکانس مواد یا فلزات یا جامدات را شکل می دهد اثری نخواهد داشت البته این مربوط به منابع و جامدات و فلزات در حالت ذوب ندارد و موقعیت تفکیک در یابنده فرکانسی که دارای عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم و رادار های فرکانسی از همین تفاوت بازتاب انرژی و تشعشع یا فرکانس منابع و فلزات و طلا و جامدات شکل میگیرد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.