فلزیاب فرکانسی تغییر وی دی ای تشخیص خطا

توسط |2022-04-04T12:35:32+04:30آوریل 4th, 2022|فلزیاب|

فلزیاب تغییر وی دی ای تشخیص خطا
همانگونه که با تعیین عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT میتوان هدف مورد نظر یا طلا را تشخیص داده و مشخص نمود با تغییر عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT میتوان فلزات دیگر را نیز مجزا تشخیص داده و مشخص نمود و جریان تشخیص فلزات دیگر موجب میگردد که اپراتور یا کاربر بتواند با تغییر عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT خطا از منابع و فلزات دیگر را تشخیص داده و مشخص نماید پس با تغییر عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT میتوان خطا را نیز تشخیص داده و مشخص نمود و در صورتیکه با دو عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT سیستم یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از نوع تفکیک دار یک واکنش یکسان و یک شکل در یک محدوده داشته باشد امکان وجود خطا افزایش یافته یا میتوان ابراز نمود امکان وجود هدف اصلی در ان محدوده کاهش یافته یا از بین میرود

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.