فلزیاب فرکانسی تغییر حالت فلزات

توسط |2022-10-08T14:01:38+03:30اکتبر 8th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

فلزات یا منابع که تغییر حالت داده و از نظر شکل ظاهری دچار شرایط دیگر میشوند یا در اصل یونیزه یا پوسیده یا اکسید یا مغناطیسی میگردند میتوانند شرایط متفاوتی از جریان نیرو و میدان و وضعیت الکترونی را پدید آورند که موجب تغییرات در شرایط انتقال جابجائی ذرات نیرو یا ذرات بار الکتریکی مربوط به الکترون خود گردند و بازتاب فشار نیرو مغناطیسی یا فرکانسی متفاوتی را پدید آورند و در این خصوصیات تغییر جریان میدانی از نظر تغییرات انرژی اولیه است که وضعیت متفاوت انتقال یا جذب نیرو در این دسته مواد پدید میاید و شکست مغناطیسی در این مواد میتواند حالتی از یک منبع یا فلز یا مواد معدنی را بازتاب نماید که باعث انحراف در تشخیص این دسته فلزات یا منابع به جای دیگر اهداف گردد و در این موقعیت تشخیص اهداف و منابع و فلزات تغییر یافته از روش کاهش یا پائین آوردن جریان تنظیمات ترشهولد سطح و حجم در یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی ای معدن یاب میتوان بهره برد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.