فلزیاب فرکانسی تشخیص بازتاب میدان الکتریکی

توسط |2020-05-09T15:54:35+04:30می 9th, 2020|فلزیاب فرکانسی|

میتوان ابراز نمود میدان الکتریکی تشکیل شده از دو بار الکتریکی یا بارهای که بر یکدیگر نیرو وارد مینمایند و در ذات خود جریان انرژی و تشعشع پایدار را شکل می دهد به شرایط منتشر شده از جریان فرکانس فلزیاب یا رادار زمینی دستی پاسخ داده و جهت حرکت یا واکنش برای فلزیاب یا رادار زمینی دستی مشخص مینماید
در اصل این دو جریان بر یکدیگر نیرو وارد نموده و سیگنال منتشر شده از فلزیاب یا رادار زمینی دستی موجب میگردد ذرات بار الکتریکی میدان الکتریکی فلز یا طلا یا هدف مورد نظر جریان حرکت به سمت ارسال کننده را در پیش بگیرد که در نوع پاسخ حرکت ذرات الکتریکی به جهت همدیگر میباشد
در مجموع فلزیاب فرکانس یا رادار زمینی دستی تشعشع و انرژی منتشر شده از سیستم که با بازتاب منابع یا اهداف یا طلا هم عرض میباشد را در دید تشخیص خود قرار داده و به بار الکتریکی جابجا شده از میدان الکتریکی پاسخ می دهد و عمل تفکیک و تشخیص را در جداسازی به انجام میرساند

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.