فلزیاب فرکانسی ترشهولد تعیین اندازه میدان طلا

توسط |2022-10-19T19:59:25+03:30اکتبر 19th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

اندازه هدف در تفکیک اهداف با فلزیاب فرکانسی
جداسازی نقاط ایجاد کننده خطا زمانی قابل توجه است که اپراتور یا کاربر بر روی نوع تعیین تنظیمات مسلط باشد و با تعیین اعداد تفکیک در ادیت وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم بتواند نقاط شکل دهنده به پاسخ یابنده را مورد ارزیابی قرار داده و با تغییر تنظیمات در آن محدوده بتواند وضعیت این نقاط را که شکلی مانند هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر را دارد مشخص نماید و در یابنده فرکانسی که تنظیمات ذکر شده را دارد تنظیمات ترشهولد سطح و حجم میتواند وضعیت هدف اصلی را از دیگر اهداف حتی اهداف از یک نوع با اندازه متفاوت را مشخص نماید و خاصیت ترکیبی بین فلزات و کانیها و سنگ ها یا جریان میدان های که بر یکدیگر نیرو وارد نموده و شرایط فشار نیرو آنها یا ترکیب میدان ها برهم خطوط انتقالی بر روی دیگر منابع را ایجاد نموده و انعکاس جریانی پدید می آید که مانند ترکیب نوع هدف مورد نظر خواهد بود که با ترشهولد سطح و حجم در یابنده یا فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی از نوع فرکانسی میتوان این خطوط ایجاد کننده شرایطی با ترکیب هدف را جداسازی نموده و با تعیین تنظیمات در شرایط متفاوت میتواند اپراتور یا کاربر این منابع ایجاد کننده وضعیت اهداف با سطح و حجم بالا را از هدف اصلی با تعیین اعداد پائین یا بالا ترشهولد سطح و حجم به نسبت اندازه مورد جداسازی نماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.