فلزیاب فرکانسی با عدد وی دی ای حذف مغناطیس زمین

توسط |2022-05-29T22:34:19+04:30می 29th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

توان نفوذ فرکانس در حذف مغناطیس در فلزیاب فرکانسی
شکل گیری فرکانس از جریان انرژی و تشعشع است و وقتی فرکانس از انرژی و تشعشع شکل میگیرد و خود انرژی عامل شکل گیری میدان های مغناطیسی و میدان الکتریکی و الکترو مغناطیس میباشد و پدید ایجاد فرکانس در رادار یا یابنده یا فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی از نوع فرکانسی با جریان بار الکتریکی مثبت و جریان بسیار پائین بار الکتریکی منفی را به همراه خواهد داشت که زمانیکه فرکانس با بار الکتریکی مثبت پدید می آید موجب شکل گیری میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی و میدان فرکانسی و میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت را به همراه خواهد آورد و از آنجا که بار الکتریکی متحرک یا در حالت جابجائی یا حرکت در جریان ایجاد فرکانس وجود دارد میدان مغناطیس نیز در حالت جریان فرکانس شکل میگیرد ولی به دلیل وجود بار الکتریکی مثبت در ایجاد فرکانس در یابنده فرکانسی میدان مغناطیس با بار الکتریکی منفی بسیار پائین حاصل میگردد که این دو در کنار هم میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت و غالب جریان میدان الکتریکی را به دنبال خواهد داشت و در زمان انتشار و جذب به زمین الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت بر جریان میدان های مغناطیسی و الکتریکی دیگر غالب خواهد شد و به دلیل ارسال و پیوستگی در جریان انتشار میدان فرکانسی و الکتریکی با بار الکتریکی مثبت میدان الکترو مغناطیس پدید آمده از فرکانس بر توان جریان دیگر میدان ها مسلط و غالب شده و شرایط آنها را به وضعیت مورد نظر خود تبدیل خواهد نمود و چون این عمل پشتوانه حرکتی از مبداء انتشار را دارا است دیگر منابع و مغناطیس بر جریان پدید آمده از میدان فرکانس و الکتریکی و الکترو مغناطیسی مغلوب شده و نمیتوانند حالت مقاومتی بر حرکت فرکانس را ایجاد نماید و فرکانس با جریان میدان الکتریکی مثبت خود بر لایه های زمین نفوذ مینماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.