فلزیاب فرکانسی انتشار فرکانس با وی دی ای

توسط |2022-04-13T21:42:48+04:30آوریل 13th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

انتشار فرکانس و شکل موج در فلزیاب فرکانسی
فرکانس در جریان انتشار شرایط مانند مغناطیس را نداشته و فرکانس نیاز به ولتاژ در سر آنتن یا عامل انتشار دهنده خود ندارد یا در اصل در انتشار فرکانس غالب انتشار ولتاژ نمیباشد که شکل موج خاصی پدید آید و رادار یا یابنده فرکانسی مانند سیستمهای مغناطیسی با تغییر ولتاژ یا انتخاب ولتاژ شکل موج متفاوت پدید نماید و شکل موج در غالب جریان ولتاژ در مغناطیس است که در اسیلوسکوپ قابل رویت است و فرکانس یابنده فرکانسی یا رادار فرکانسی را با فرکانس شمار یا فرکانس متر مربوط به باند خود مورد ارزیابی قرار میگیرد و فرکانس رادار یا یابنده فرکانسی در باند مربوط به خود منتشر شده و بازتاب برگشت جریان فرکانس یا انرژی و تشعشع خاص آن هدف تعیین شده در جریان پردازشگر قابل جداسازی بوده و عمل تفکیک در ادیت با عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم در بازتاب برگشت قابل تشخیص میباشد و فرکانس آزاد در جریان یابنده فرکانسی یا رادار فرکانسی وجود ندارد زیرا رادار یا یابنده فرکانسی فرکانس خاص خود را منتشر نموده و بازتاب جریان فرکانس ها را اندازه گیری نموده و ان نوع هدف یا منبع که در تنظیمات تعیین شده است تشخیص داده و انرا انتخاب مینماید زیرا فرکانس هر فلز و منبع و مواد معدنی و منابع و اجسام با یکدیگر متفاوت میباشد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.