فلزیاب فرکانسی امواج الکترو مغناطیس

توسط |2022-02-01T14:19:57+03:30فوریه 1st, 2022|فلزیاب|

فرکانس در شرایط انتشار انرژی و تشعشع پدید میاید که در جریان شکل گیری فرکانس وضعیت میدان الکتریکی با بار الکتریکی مثبت و میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت پدید میاید که غالب جهت فرکانس با میدان های شکل گرفته با بار الکتریکی مثبت میباشد و جریان آن در حدود مغناطیس نمیباشد بلکه در وضعیت انرژی و تشعشع یا فرکانس است و شکل موج یا امواج الکترو مغناطیس از میدان فرکانس با ترکیب شکل موج مغناطیسی نمیباشد و شکل موج یا امواج الکترو مغناطیس مربوط به فرکانس شرایط ویژه طراحی همان مدار را دارا میباشد و شرایط شکل موج مربوط به فرکانس در وضعیت خاص با بار الکتریکی مثبت میباشد و همین عاملی در شرایط وضعیت حذف یا دفع یا غالب شدن بر میدان های مغناطیسی دیگر در پیاپی فشار وارد نمودن برای حرکت این میدان ها بر هم میباشد و یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از نوع فرکانسی که دارای عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم میباشد دارای میدان فرکانسی با وضعیت میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت میباشد که توان حرکت و نفوذ و حذف منابع و لایه های زمین یا شرایط متفاوت را از موقعیت انتشار در حرکت مداوم و نیرو وارد نمودن بر جریان قبلی برای حرکت دارد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.